Szkolenie i egzamin energetyczny - trawa nabór

6.10.2021

Zapraszamy na szkolenie oraz egzamin energetyczne 

Osoby i firmy zainteresowane zdobyciem uprawnień energetycznych G1 zapraszamy na szkolenia oraz egzaminy.

INFORMACJE

  • 15 godzin 
  • koszt kursu - 550,00 zł wraz z ceną egzaminu (1 egzamin w cenie)
  • Koszt seminarium przygotowującego do odnowienia uprawnień: 320 zł
  • Każdy dodatkowy egzamin: 280 zł
  • Zajęcia oraz egzamin przed komisją kwalifikacyjną URE w całości on-line za pomocą platformy Webex

Oferta skierowana również do osób, które chcą odnowić posiadane uprawnienia

EGZAMIN ENERGETYCZNY  - przedłużenie uprawnień G-1E, G-1D, G-2E, G2D, G3E, G3D

 

ZAPISY NA KURS

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6

41-902 Bytom

tel. 32 281 43 37

e-mail: bytom@zdz.katowice.pl