Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej 24.04.2023

1.03.2023

OKZ w Bytomiu zaprasza na kurs opiekuna osoby starszej — rozpoczynamy 24.04.2023!

Kurs na Opiekuna osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej to szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do wykonywania pracy z osobami starszymi, niesamodzielnymi lub niepełnosprawnymi.

Ukończenie kursu na Opiekuna osoby starszej, niesamodzielnej, niepełnosprawnej może być przydatne dla osób, które chcą podjąć pracę w domach opieki, hospicjach, ale także jako opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych w ich domach prywatnych. Kurs ten daje wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnej opieki nad osobami, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach kursu uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia związane z opieką nad osobami starszymi, takie jak:

 • zapewnienie komfortu życia seniorów,
 • kwestie żywienia, higieny i pielęgnacji,
 • problemy związane z chorobami wieku starczego,
 • organizacja czasu opieki,
 • kwestie psychologiczne związane z opieką nad seniorami.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają również podstawowe techniki udzielania pierwszej pomocy oraz zasad postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia osoby, którą opiekują się.

Wymagania od kandydatów:

Uczestnicy powinni się wykazywać sprawnością fizyczną, predyspozycją do opiekowania się człowiekiem starszym, słabszym. Od kandydatów oczekuje się ponadto: empatii, łatwości nawiązywania kontaktów, umiejętności podejmowania decyzji, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przestrzegania podstawowych zasad etyki.

 Tematyka kursu:

 1. Zagadnienia prawne
 2. BHP i p. poż. oraz pierwsza pomoc przedlekarska
 3. Podstawy psychologii
 4. Gerontologia
 5. Podstawy psychiatrii
 6. Podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych
 7. Dietetyka i przygotowanie posiłków
 8. System pomocy społecznej i służba zdrowia

Zakończenie szkolenia

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zapisy na kurs:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 , tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl