Kursy spawania - start w każdy wtorek

8.12.2021

Zapraszamy na szkolenia z zakresu spawania.

Szkolimy w następujących metodach spawania :

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną 111 (MMA - spawanie elektryczne)
 • spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) 135, 136, 138   
 • spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych 131 (MIG)
 • spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych 141 (TIG)
 • spawanie gazowe acetylenowo tlenowe 311 (spawanie gazowe)

Szkolenia prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

Moduł 1 - złącza ze spoinami pachwinowymi blach i rur
Moduł 2 - złącza doczołowe blach
Moduł 3 - złącza doczołowe rur

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny wg PN-EN ISO 9606 .

W ofercie również proponujemy: 

 • Kursy cięcia acetylenowo - tlenowego
 • Kursy ręcznego przecinania plazmą
 • Przeprowadzamy również weryfikację uprawnień spawalniczych we wszystkich metodach oraz wszystkich poziomach kwalifikacji
 • Kursy rysunku technicznego
 • Kursy rysunku izometrycznego

Uprawnienia otrzymane po ukończeniu kursów:

Absolwenci kursów, po zdanym egzaminie końcowym, uzyskują uprawnienia odpowiednie do odbytego szkolenia - na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Uprawnienia wydawane są przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. W razie potrzeby istnieje możliwość wydania dokumentów sygnowanych przez TÜV SÜD.

Absolwenci kursów otrzymują:

 • Książka spawacza - po kursach spawania
 • Świadectwo egzaminu spawacza - po kursach spawania
 • Świadectwo ukończenia kursu - po ukończonym kursie cięcia acetylenowo – tlenowego/plazmowego

Zasady egzaminowania spawaczy:

Egzaminy przeprowadzane są wg  PN-EN ISO 9606 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.
Prowadzimy również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ważności ich terminu (po 3 latach).
Zapewniamy doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Gwarantujemy:

 • wysoki poziom nauczania
 • środki i materiały dydaktyczne

Jesteśmy w stanie dostosować naszą ofertę do wymagań stawianych przez pracodawców krajowych i zagranicznych. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie laboratorium badań niszczących i nieniszczących.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 
tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl