Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

Aktualności

Profesjonalna obsługa klienta
23.06.2017r.

14.06.2017

Czytaj dalej »

Pierwsza pomoc przedlekarska
29.06.2017r.

13.06.2017

Czytaj dalej »

PRAWO JAZDY KAT. "B"
26 czerwca 2017r.

13.06.2017

Zapraszamy na szkolenie . Trwa nabór!

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B(samochód osobowy).
Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Dodatkowe informacje:
W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada przepisami wymagany wiek, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pozwalające na przystąpienie do egzaminu państwowego przed WORD.

 

Jeśli jesteś zainteresowany- Zapisy pod nr tel. (32)281-43-37 ; 697 -818-591 ;

lub e-mailowo: bytom@zdz.katowice.pl

 

 

TRWA NABÓR

 

 

 

 

Czytaj dalej »

Pozostałe Aktualności

Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek
PRZYJDŹ DO NAS!

Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek
PRZYJDŹ DO NAS!

10.06.2017

Szkolenie okresowe BHP metodą e-learningu

Szkolenie okresowe BHP metodą e-learningu

5.06.2017

Obsługa suwnic
05.06.2017r.

Obsługa suwnic
05.06.2017r.

29.05.2017

Ruszamy ze szkoleniem ECDL e-citizen!
05.06.2017r.

Ruszamy ze szkoleniem ECDL e-citizen!
05.06.2017r.

29.05.2017

AutoCAD i 3D
24.05.2017r.

AutoCAD i 3D
24.05.2017r.

18.05.2017

Obsługa kas fiskalnych
10 i 12 maja 2017r.

Obsługa kas fiskalnych
10 i 12 maja 2017r.

8.05.2017