WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW Z MATEMATYKI

10.11.2021

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z MATEMATYKI  NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Program warsztatów:

- liczby i działania na nich, potęgi, pierwiastki, procenty, logarytmy,

- zbiory, oś liczbowa, przedziały liczbowe, wartość bezwzględna,

- funkcje – własności, sposoby opisywana, przekształcenia wykresów,

- funkcja liniowa,

- funkcja kwadratowa,

- równania i nierówności,

- wielomiany, równania stopnia wyższego niż 2,

- funkcja homograficzna, równania wymierne,

- funkcje trygonometryczne,

- równania i nierówności z wartością bezwzględną,

- ciąg arytmetyczny i geometryczny,

- planimetria,

- geometria analityczna,

- stereometria,

- statystyka, rachunek prawdopodobieństwa.

 

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

Przewidziane 3 testy (poziomujący, sprawdzający wiadomości w trakcie warsztatów, kończący warsztaty) 

PROGRAM DOSTOSOWANY DO AKTUALNYCH WYTYCZNYCH CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELA MATEMATYKI Z WIELOLETNIM STAŻEM PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJACE DO EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI 

 

INFORMACJE 

  • 60 godziny
  • 1 100,00 złotych 

ZAPISY NA WARSZTATY

 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 
tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl