KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH 27.05.2022

25.05.2022

Zdobądź uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych z egzaminem UDT - Zapisz się na kurs "Operator wózka jezdniowego" już dziś!

Kurs obejmuje 25 godziny zajęć teoretyczych i 10 godzin zajęć praktycznych.

Warunki przyjęcia kandydata na szkolenie:

 1. ukończony 18 rok życia,
 2. wykształcenie co najmniej podstawowe,
 3. brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózków jezdniowych  z napędem silnikowym.

Ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia i tematy:

 1. Podział stosowanych wózków
 2. Budowa wózków
 3. Wiadomości z zakresu bhp
 4. Czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy
 5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 6. Wiadomości o dozorze technicznym
 7. Zajęcia praktyczne, w tym wymiana butli gazowych

 

Egzamin przed komisją UDT przeprowadzany jest w naszym ośrodku!

 • Koszt kursu z egzaminem UDT: 800 zł
 • Kurs uzupełniający z egzaminem UDT: 400 zł

 

Informacje i zapisy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 , tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl