Instalator systemów fotowoltaicznych - 12.07.2022

8.06.2022

WYMAGANIA DLA KANDYDATA KURSU:

- ukończone 18 lat
- zaleca się, aby uczestnik kursu posiadał świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV

TEMATYKA:

  1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych
  2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych
  3. Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
  4. Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego
  5. Wydajność systemów fotowoltaicznych
  6. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu zewnętrznego przed komisją UDT na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych.

INFORMACJE  

  • Cena szkolenia: 1 199,00 zł/osoba (udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia)
  • Czas trwania szkolenia: 3 dni 

ZAPISY NA WARSZTATY

 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 
tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl