Certyfikowany instalator pomp ciepła (HP) 18.07.2022

8.06.2022

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu pomp ciepła (HP). Szkolenia będą obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Szkolenie realizowane jest w oparciu o zatwierdzony przez UDT program szkolenia.

Numer akredytacj: OZE-A/09/00109/21

Zakres szkoleń obejmuje m.in.:                               

  • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania pomp ciepła.
  • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła,
  • Rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych
  • Zasady doboru instalacji z pompami ciepła,
  • Pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewanie i chłodzenia,
  • Czynności zwiazane z montażem instalacji pomp ciepła
  • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie pomp ciepła.

Proponowany plan szkolenia:

Pierwszy dzień (wideokonferencja Webex)

Teoria: zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania pomp ciepła, podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła, rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych, zasady doboru instalacji z pompami ciepła.

Drugi dzień (wideokonferencja Webex)

Teoria: pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewanie i chłodzenia, czynności zwiazane z montażem instalacji pomp ciepła, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie pomp ciepła.

Trzeci dzień (szkolenie realizowane w akredytowanym przez UDT Ośrodku).

Praktyka: zasady doboru instalacji z pompami ciepła,czynności zwiazane z montażem instalacji pomp ciepła, czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie pomp ciepła.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu przed Komisja OZE powołana przez UDT. Nie pośredniczymy w ustalaniu terminów egzaminów.

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu w akredytowanym ośrodku szkoleniowym przez UDT i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Egzamin w UDT  składa z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE w zakresie pomp ciepła. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

  • Cena szkolenia: 1 199,00 zł/osoba ( udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia)
  • Czas trwania szkolenia:  3 dni 

Zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 , tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl