Zapraszamy na kursy spawania - start - w każdy wtorek.

19.08.2019

OKZ Chorzów prowadzi szkolenia z następujących metod spawania (możliwość zapisów w OKZ Bytom):

 •  spawanie łukowe elektrodą otuloną 111 (MMA)
 •  spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych 135, 136, 138    (MAG)
 •  spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych 131 (MIG)
 •  spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów oojętnych 141 (TIG)
 •  spawanie gazowe acetylenowo tlenowe 311

 

Szkolenia prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

Moduł 1 - złącza ze spoinami pachwinowymi blach i rur

Moduł 2 - złącza doczołowe blach

Moduł 3 - złącza doczołowe rur

 

Rozpoczęcie kursu w każdy wtorek o godz. 16 00

Wszystkie kursy składają się z części teoretycznej oraz praktycznej a czas trwania kursu w  zależności od intensywności prowadzonego szkolenia to od 3 do 6 tygodni.

Po zakończeniu kursu kandydat na spawacza zdaje egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

W ofercie rózwnież proponujemy: 

 • Kursy cięcia acetylenowo - tlenowego
 • Kursy ręcznego przecinania plazmą
 • Przeprowadzamy również weryfikację uprawnień spawalniczych we wszystkich metodach.

 

Uprawnienia otrzymane po ukończeniu kursów:

Absolwenci kursów, po zdanym egzaminie końcowym, uzyskują uprawnienia odpowiednie do odbytego szkolenia - na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym

 

Absolwenci kursów otrzymują:

 • Książka spawacza - po kursach spawania
 • Świadectwo egzaminu spawacza - po kursach spawania
 • Świadectwo ukończenia kursu - po ukończonym kursie cięcia acetylenowo - tlenowego

 

Zasady egzaminowania spawaczy:

Egzaminy przeprowadzane są wg  PN ISO 9606 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.

Prowadzimy również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ważności ich terminu

(po 2 latach).

Zapewniamy doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.

Gwarantujemy:

 • wysoki poziom nauczania
 • środki i materiały dydaktyczne

 

Jesteśmy w stanie dostosować naszą ofertę do wymagań stawianych przez pracodawców krajowych i zagranicznych. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie laboratorium badań niszczących i nieniszczących.

Dodatkowe informacje i zapisy:

OKZ Bytom
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom

tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl