Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych
( G1, G2, G3 )

13.02.2017

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu zaprasza do odnowienia uprawnień elektroenergerycznych.

Cel szkolenia: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uprawnienia elektroenergetyczne i/lub energetyczne przed Komisją Kwalifikacyjną URE wraz z egzaminem.

ROZPOCZĘCIE: 21 lutego o godzinie 10:00.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom

tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl