WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK POLSKI online

12.01.2021

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z J. POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM, ROZSZERZONYM, USTNYM

Program warsztatów:

I. Egzamin pisemny – poziom podstawowy. 

1) Test – czytanie ze zrozumieniem (typy tekstów i zadań testowych, forma streszczenia logicznego).
2)  Jak napisać rozprawkę problemową związaną z tekstem:
– epickim
– dramatycznym
Sposoby argumentowania i ilustrowania argumentów przykładami tekstów literackich/kultury.
Zasady właściwej kompozycji wypowiedzi.
Jak oceniana jest rozprawka?
3) Interpretacja utworu lirycznego – jak poprawnie zredagować wypowiedź pisemną
Konteksty interpretacyjne i ich znaczenie w argumentacji.
Zasady oceniania interpretacji utworu lirycznego.

II. Egzamin pisemny – poziom rozszerzony.

1) Redagowanie wypowiedzi argumentacyjnej (typy tekstów teoretycznych, argumentacja,  
konteksty). Forma rozprawki problemowej, szkicu krytycznego, eseju.
Zasady oceny wypracowania.
2) Interpretacja porównawcza utworów literackich (lirycznych, epickich dramatycznych).
Jak skomponować interpretację porównawczą tekstów?
Znaczenie kontekstów interpretacyjnych.
Zasady oceny wypracowania.

III. Egzamin ustny.

1) Rodzaje zadań, rodzaje tekstów. Zasady pracy z tekstem:
– literackim,
– ikonicznym,
– językowym.

1. Jak skomponować wypowiedź monologową.
2. Zasady uczestniczenia w rozmowie.
3. Omówienie sposobu oceniania egzaminu ustnego.

  •     2 matury próbne na poziomie podstawowym, 2 matury na poziomie rozszerzonym
  •     możliwość wyboru warsztatów
  •     przygotowanie do matury ustnej dla osób które poprawiają tylko ten egzamin

PROGRAM DOSTOSOWANY DO AKTUALNYCH WYTYCZNYCH CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO - kulturoznawcą, filologiem i egzaminatorem maturalnym OKE Jaworzno

INFORMACJE 

  • 120/60 godziny
  • 1 000,00/550,00 złotych 

ZAPISY NA WARSZTATY
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 
tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl