WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW JĘZYK NIEMIECKI online

12.01.2021

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z J. NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Program warsztatów:

 

1)      Słownictwo – zakupy, restauracja, podróże/opis drogi, hobby/spędzanie wolnego czasu,

          święta/uroczystości, uczucia/emocje, sport, przyroda/ochrona środowiska/krajobrazy, 

          budynki/mieszkania/meble, opis człowieka/części ciała, u lekarza, zawody, członkowie rodziny,

          żywienie,

2)      Gramatyka – rodzajnik i rzeczownik (liczba mnoga i odmiana), przymiotnik (stopniowanie i

          odmiana), zaimek, liczebniki, przysłówek, partykuły, czasownik odmiana, czasownik czasy,

          czasownik modalny, czasownik tryby, strona bierna, rekcja, czasownik rozdzielnie i nierozdzielnie

          złożony, szyk zdania, zdania warunkowe i porównawcze, przeczenia, mowa zależna i niezależna,

          spójniki

3)      Rozumienie ze słuchu,

4)      Pisownia rozprawek, zaproszeń, pocztówek, maili itp. – krótka i długa forma.

 

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

 

Przewidziane 3 testy (poziomujący, sprawdzający wiadomości w ciągu kursu, kończący warsztaty) 

PROGRAM DOSTOSOWANY DO AKTUALNYCH WYTYCZNYCH CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Z WIELOLETNIM STAŻEM PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJACE DO EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI 

INFORMACJE 

  • 40 godziny
  • 520,00 złotych 

ZAPISY NA WARSZTATY

 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 
tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl