Urządzenia, instalacje i sieci...( G1 )
11 grudnia2017r.

30.11.2017

Zapraszamy na szkolenie. Trwa nabór!

Rozpoczęcie kursu: 11.12.2017 godzina 9:00
Szkolenie obejmuje 20 godzin.
Cena szkolenia: 650 zł. wraz z egzaminem!!

 

Cel kursu

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień.

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa ZDZ Katowice.

 Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się do nas!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl

 

TRWA NABÓR