Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek
PRZYJDŹ DO NAS!

19.02.2018

Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska.

Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.
Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię.

UWAGA:
Szkolenie może odbywać się w formie stacjonarnej oraz e-learningowej. Cena szkolenia uzależniona jest od ww. formy.

Sposób zakończenia kursu

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Certyfikat ukończenia kursu

Zapisy pod nr tel. (32)281-43-37 ; 697 -818-591 ;

lub e-mailowo: bytom@zdz.katowice.pl