Szkolenie kwalifikacja wstępna przyspieszona
26.09.2018r.

30.08.2018

Zapraszamy już teraz- 26.09.2018r.
godzina 16:30

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 21 lat i posiadają prawo jazdy kat. C lub ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy kat. D.

Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska.
Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.
Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię.

UWAGA:
Szkolenie może odbywać się w formie stacjonarnej oraz e-learningowej.

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją powołaną przez Wojewodę

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu,

ul. Powstańców Śląskich 6

tel: 32 281 43 37 / 697 818 591

e-mail: bytom@zdz.katowice.p