"Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych"

10.02.2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu zaprasza na szkolenia językowe oraz komputerowe!

Projekt skierowany jest do osób pracujących spełniających następujące warunki:

  • mają 25 lat lub więcej,
  • pracują lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego,
  • należą do minimum jednej z poniższych grup:

a)    kobiety (szczególnie te, które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),

b)    osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),

c)    osoby w wieku powyżej 50 lat,

d)    osoby niepełnosprawne,

e)    osoby mieszkające na terenach wiejskich.

 

Wkład własny ponoszony przez uczestnika to tylko 80,00 zł brutto