Bezpłatne szkolenia komputerowe!Poziom zaawansowany i śrdniozaawansowany

27.12.2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu zaprasza na szkolenia komputerowe!

Projekt skierowany jest do osób pracujących spełniających następujące warunki:

  • mają 25 lat lub więcej,
  • pracują lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego,
  • należą do minimum jednej z poniższych grup:

a)    kobiety (szczególnie te, które powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),

b)    osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadające maksymalnie średnie wykształcenie),

c)    osoby w wieku powyżej 50 lat,

d)    osoby niepełnosprawne,

e)    osoby mieszkające na terenach wiejskich.

 

Wkład własny ponoszony przez uczestnika to tylko 80,00 zł brutto

 

Więcej informacji udziela:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu,

ul. Powstańców Śląskich 6 Bytom,

tel. (32)281-43-37; 697-818-591

e-mail: bytom@zdz.katowice.pl