PRAWO JAZDY KAT. "B"
TRWA NABÓR

2.08.2017

Zapraszamy na szkolenie.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B(samochód osobowy).
Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Inne informacje:
W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada przepisami wymagany wiek, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pozwalające na przystąpienie do egzaminu państwowego przed WORD.

 

Jeśli jesteś zainteresowany- Zapisy pod nr tel. (32)281-43-37 ; 697 -818-591 ;

lub e-mailowo: bytom@zdz.katowice.pl

 

 

TRWA NABÓR