Pierwsza pomoc przedlekarska
29.06.2017r.

13.06.2017

Zapraszamy na szkolenie .Rozpoczęcie 29 czerwca 2017r. o godzinie 09:00

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel:
Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

Sposób zakończenia kursu:
Zaswiadczenie o ukończeniu kursu


CKZ BYTOM, Powstańców Śląskich 6, tel. (32) 280-43-37, 697-818-591 , e-mail:bytom@zdz.katowice.pl