Pierwsza pomoc przedlekarska
27.09.2017r.

16.09.2017

Zapraszamy na szkolenie .Rozpoczęcie 27 września 2017r. o godzinie 08:30

Cena: 6 godzin ,  120 zł.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Cel:
Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach.

Sposób zakończenia kursu:
Zaswiadczenie o ukończeniu kursu


CKZ BYTOM, Powstańców Śląskich 6, tel. (32) 281-43-37, 697-818-591 , e-mail:bytom@zdz.katowice.pl