Palacz kotłów C.O. ( G2 )
30.10.2017!

16.10.2017

Już 30 października o godzinie 16:00 uruchamiamy szkolenie z zakresu G2- Palacz kotłów C.O ! ! !

Szkolenie obejmuje 20 godzin.

Harmonogram dni szkolenia:30, 31 października , 6, 7 listopada 2017r.

Zapisz się już dziś ! ! !

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych.
Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną URE. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu słuchacz otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne ważne 5 lat.

 

Jeśli jesteś zainteresowany- Zapisy pod nr tel. (32)281-43-37 ; 697 -818-591 ;
lub e-mailowo: bytom@zdz.katowice.pl

TRWA NABÓR