Palacz kotłów C.O. ( G2 )
27.11.2017!

14.11.2017

Palacz kotłów C.O. - uprawnienia G2

Rozpoczęcie kursu: 27.11.2017 godzina 9:00
Szkolenie obejmuje 20 godzin.
Cena szkolenia: 620 zł. wraz z egzaminem!!

Cel kursu

Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.).

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną URE. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu słuchacz otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne ważne 5 lat.

Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl

Zapisy online:

Zapisz się