Kochasz dzieci ??? Zapraszamy na super kurs - Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

9.01.2020

Trwa nabór na szkolenie "Opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym"

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 42/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

 

Ilośc godzin: 280

Cena: 1900,00zł (możliwość rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty)

Spotkanie organizacyjne: 30.01. 2020r.

Planowany termin rozpoczęcia: 14 luty 2020r.

 

Zapisy i kontakt

OKZ Bytom

ul. Powstańców Śląskich 6

tel. 32 281 43 37; 697-818-591

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!