Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

Obsługa suwnic
05.06.2017r.

29.05.2017

Obsługa swunic
Koszt: 700 zł. wraz z egzaminem UDT!
Rozpoczęcie szkolenia: 05 czerwca 2017r. o godzinie 08:00

Cel kursu:

praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy

Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

 

                                            Jeśli jesteś zainteresowany-
                            Zapisy pod nr tel. (32)281-43-37 ; 697 -818-591 ;
                                        lub e-mailowo: bytom@zdz.katowice.pl

TRWA NABÓR