Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

Obsługa suwnic
15.10.2018r.

23.08.2018

Kurs: "Obsługa swunic"

Koszt: 1200,00 zł./ osoba (z egzaminem UDT)
Ilość godzin: 30 toerii, 10 praktyki.
Rozpoczęcie szkolenia: 15 października 2018r. o godzinie 15:00

Cel kursu:

praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi suwnic odpowiedniej grupy

Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

 

                                            Jeśli jesteś zainteresowany-
                            Zapisy pod nr tel. (32)281-43-37 ; 697 -818-591 ;
                                        lub e-mailowo: bytom@zdz.katowice.pl

zapisy online:

TRWA NABÓR