Obsługa komputera i Internetu
20 lipca 2017r. godz. 08:00

4.07.2017

Rozpoczęcie szkolenia: 20 lipca 2017r. godzina 08:00!

 

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy podstawowych umiejętności dot. obsługi komputera w zakresie: przetwarzania tekstów (Word); pracy z arkuszem kalkulacyjnym (Excel); tworzenia prezentacji (Power Point); korzystania z Internetu.

 

Zapisy: Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 6, tel(32) 281-43-37 ; 697-818-591, e-mail: bytom@zdz.katowice.pl