OBSŁUGA DŹWIGÓW TOWAROWO- OSOBOWYCH
12.02.2018r.

15.01.2018

Zapraszamy na szkolenie. Trwa nabór!

Rozpoczęcie kursu: 12.02.2018 godzina 15:00
Szkolenie obejmuje 25 godzin.
Cena szkolenia: 1100 zł. wraz z egzaminem!!

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi dźwigów towarowych oraz do egzaminu dajacego uprawnienia do obsługi dźwigów towarowych. Warunki stawiane kandydatom: - ukończone 18 lat; - świadectwo ukończenia gimnazjum (lub 8-letniej szkoły podstawowej); - świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku obsługi dźwigu towarowego.

 

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa ZDZ Katowice.

 Jeśli jesteś zainteresowany, zgłoś się do nas!

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl