Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek

17.05.2019

Zapraszamy na kurs:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 21 lat i posiadają prawo jazdy kat. C lub ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy kat. D.

Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.
Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię.

Informacje dodatkowe:

Łączna ilość godzin szkolenia to 140: 130 godzin teoretycznych się w formie e-learningowej, 10 godzin praktycznych (2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, 8 godzin jazd)

Sposób zakończenia kursu

Egzamin przed Komisją powołaną przez Wojewodę

Cena kursu: 2700,00pln

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

OKZ Bytom

ul. Powstańców Śląskich 6

tel: 32 281 43 37 / 697 818 591

e-mail: bytom@zdz.katowice.p