Kursy online - najbliższe terminy

5.10.2020

Serdecznie zapraszamy na kursy online.

Najbliższe:

26.10.2020 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

28.10.2020 Instalator systemów fotowoltaicznych

28.10.2020 Resurs urządzeń transportu bliskiego

02.11.2020 Uprawnienia elektryczne (SEP G-1) - z egzaminem 

05.11.2020 Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

16.11.2020 Certyfikat dla personelu F-gazy