Kurs: "Wulkanizator"
23.01.2018

14.12.2017

Kurs: "Wulkanizator"

Cel: Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dot. m.in.: budowy i rodzajów opon oraz dętek; prawidłowego oznakowania opon i obręczy (tarczy koła); właściwego doboru opon do konkretnego modelu samochodu; a także montażu i demontażu opon oraz dętek.

Cena kursu: 1000 zł/ osoba

Czas trwania kursu: 72 godziny

Data rozpoczęcia kursu: 23.01.2018r. (data rozpoczęcia kursu uzależniona jest od zebrania się minimum pięcioosobowej grupy kursantów)

Dodakkowe informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl