Księgowość wspomagana komputerem - rozpoczęcie kursu 12.10.2020

24.09.2020

CEL KURSU:


- przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych;
- zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego;
- opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

INFORMACJE

  • 80 godzin 
  • koszt kursu - 1 000,00 zł
  • początek kursu - 12.10.2020
  • zaświadeczenie o ukończeniu kursu

ZAPISY NA KURS

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6

41-902 Bytom

tel. 32 281 43 37

e-mail: bytom@zdz.katowice.pl