Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe)
18.09.2017r.

14.09.2017

Zapraszamy na kurs:

Czas trwania kursu 44 godziny
Koszt: 820 zł. wraz z egzaminem UDT!
Data rozpoczecia: 18.09.2017r.

Cel kursu

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Wózki podnośnikowe, z wyłączeniem specjalizowanych 60 godzin, w tym 10 godzin zajęć praktycznych.
Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

 Dodatkowe informacje i zapisy:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl

 

Zapisz się