Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice 90 lecie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe)
TRWA NABÓR

3.08.2017

Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe)

Koszt: 620 zł. wraz z egzaminem UDT!

 

Cel kursu

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Wózki podnośnikowe, z wyłączeniem specjalizowanych 44 godziny, w tym 10 godzin zajęć praktycznych.

Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

 

                                            Jeśli jesteś zainteresowany-
                            Zapisy pod nr tel. (32)281-43-37 ; 697 -818-591 ;
                                        lub e-mailowo: bytom@zdz.katowice.pl

 

 

TRWA NABÓR