KADRY I PŁACE TRWA NABÓR

24.05.2021

Zapraszamy na kurs: Kadry i płace 

Planowany start kursu czerwiec 2021

Koszt kursu: 1 000,00 zł

Czas trwania: 80h

 

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Prawo pracy

2. Prowadzanie dokumentacji pracowniczej

3. Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych

4. Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne

5. Dokumentacja i rozliczenia z ZUS

6. Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń

7. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia

8. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym

9. Płatnik

10. Program komputerowy kadrowo-płacowy Symfonia Kadry i Płace

11. System, rozkład i okres rozliczeniowy czasu pracy

12. Niewykonywanie pracy a prawo do wynagrodzenia

13. Telepraca

14. Umowy o zakazie konkurencji

15. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia

16. Zasady udzielania innych urlopów pracowniczych i zwolnień od pracy

17. Odprawy

18. Pozostałe świadczenia pozapłacowe dla pracownika

19. Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych

20. Program komputerowy kadrowo-płacowy Optima Kadry, Płace

Ośrodek Kształcenia Zawodow

ego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 , tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl