Instalator systemów fotowoltaicznych - 23.04.2020 (e-learning)

24.03.2020

Zapraszamy na 3-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu na Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych. Szkolenia będą obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną, po każdej z części uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy rozwiązując specjalnie przygotowane testy.

 

Część teoretyczna zostanie zrealizowana metodą e-learningową w postaci videokonferencji, część praktyczna po wznowieniu działalności ośrodka, niezwłocznie po ustaniu stanu epidemii w naszym kraju.

Zakres szkoleń obejmuje m.in.:                               

 • Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania systemów fotowoltaicznych.
 • Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów fotowoltaicznych,
 • Zasady doboru systemów fotowoltaicznych
 • Montaż i regulacja instalacji systemu fotowoltaicznego.
 • Wydajność systemów fotowoltaicznych
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem systemów fotowoltaicznych

nr akredytacj: OZE-A/09/00081/20

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora

Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego. Wymogiem udziału w egzaminie jest uczestnictwo w szkoleniu w akredytowanym ośrodku szkoleniowym przez UDT i uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia.

Egzamin w UDT będzie się składał z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnik zostaje Certyfikowanym Instalatorem OZE. Dokument jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego i jest ważny przez 5 lat od czasu wydania.

 • Miejsce szkolenia:Teoria:e-learning Praktyka: Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Hajducka 21, Chorzów 41-500
 • Cena szkolenia: 1000 zł/osoba ( udział w 3-dniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe, otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy)
 • Czas trwania szkolenia:3 dni

UWAGA:

Osoby wykonujące prace przy instalacjach i urządzeniach fotowoltaicznych oprócz licencji instalatora nadanej przez Urząd Dozoru Technicznego muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie G1-E/D. Dla sób, które nie posiadają świadectwa kwalifikacyjnego lub są zainteresowane rozszerzeniem już posiadanych uprawnień w ww. zakresie oferujemy:

 • kurs "Obsługa i eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych".
 • seminarium przygotowujace do rozszerzenia uprawnień elektroenergetycznych.

Bezposrednio po zakończonym kursie lub seminarium, na miejscu przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyny przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy ZDZ Katowice

 

Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902 Bytom

tel. 697-818-591
email: bytom@zdz.katowice.pl