Grafika komputerowa z obsługą programów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign i CorelDraw -21.04.2020

24.03.2020

Kurs skierowany jest do osób z podstawową znajomością obsługi komputera i ma na celu przygotowanie uczestników do pracy na samodzielnym stanowisku grafika komputerowego w branżach związanych z reklamą, w wydawnictwie, działach marketingu. Kursanci poznają obsługę programów graficznych: Adobe Photoshop, Corel Draw oraz Adobe InDesign oraz opanują możliwości ww. programów w takim stopniu by móc profesjonalnie zajmować się grafiką komputerową i wyróżnić się na rynku pracy.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6 ,41-902 Bytom

Cena szkolenia : 900 zł

 

Dodatkowych informacje i zapisy :

Ośrodek Kszrałćenia Zawodowego w Bytomiu
ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902
tel 32 281-43-37 lub 697-818-591
email: bytom@zdz.katowice.pl