UWAGA!!! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!! BEZPŁATNY KURS KIEROWCA WÓZKA JEZDNIOWEGO ORAZ STAŻ

6.12.2018

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń:
 

„Kierowca wózków jezdniowych + obsługa kasy fiskalnej”- 50 godzin


Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj, należące do przynajmniej jednej kategorii: osoby po 50 roku (50+), kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami. Grupę docelową stanowią osoby które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów KC.
 
Ścieżka udziału w projekcie:
 
Doradztwo zawodowe - 2 godziny
 
Warsztaty psychologiczno-motywujące -4 godziny
 
Szkolenie - 50 godzin
 
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 16 godzin
 
Staż u pracodawcy - 3 miesiące
 
Pośrednictwo pracy - 1 godzina
 
Szczegóły w biurze obsługi klienta:
 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu
Bytom, ul. Powstańców Śląskich 6
32 281 43 37; 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl