ADR - Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy, przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach - start 11.01.2021

3.01.2021

CEL

Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych, w cysternach oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku. 

INFORMACJE 

  • 34 godziny
  • 950 złotych 
  • 350 zł złotych egzamin 

ZAPISY NA KURS

 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37 
tel. kom.: 697 818 591 
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl 
www: www.kursy.bytom.zdz.pl