Obsługa kas fiskalnych
11 kwietnia 2018r. 08:00

4.04.2018

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH
 
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!
 
Rozpoczęcie: 11 kwietnia 2018r. godz. 08:00
 
Cel kursu
Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.
 
Sposób zakończenia kursu
Zaświadczenie o ukończeniu kursu .
 
Cena kursu
150 zł. / 8 godziny

Jeśli jesteś zainteresowany- Zapisy pod nr tel. (32)281-43-37 ; 697 -818-591 ;
lub e-mailowo: bytom@zdz.katowice.pl

TRWA NABÓR