Obsługa kas fiskalnych
10 stycznia 2018r.

4.01.2018

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH
 
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!
 
Rozpoczęcie: 09:00
 
Cel kursu
Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.
 
Sposób zakończenia kursu
Zaświadczenie o ukończeniu kursu .
 
Cena kursu
280 zł. / 24 godziny

Jeśli jesteś zainteresowany- Zapisy pod nr tel. (32)281-43-37 ; 697 -818-591 ;
lub e-mailowo: bytom@zdz.katowice.pl

TRWA NABÓR